Románské období


Nacházíte se:

V Českých zemích je románské období vymezeno přibližně obdobím 1000-1250. Hlavním stavebním prvkem byly chrámy. Stavěly se dva základní typy kostelů, baziliky a rotundy. Oba měly svůj předobraz v antickém stavitelství.

 

Na stavbu romásnkých kostelů a hradů se začal používat kámen. Zdi bývaly široké až několik metrů. Mezi typické znaky románského slohu patří:

  • půlkruhový oblouk
  • valená klenba
  • křížová klenba
  • sloupy zakončené ozdobnými hlavicemi
  • zdobné portály
  • sdružená, podvojná, potrojná i víceosá okna dělená štíhlými sloupky

 

Vlivem intezivní stavební činnosti pozdějších období najdeme na Střední Moravě jen několik staveb s dochovanými románskými prvky.

Kostel Povýšení sv. Kříže, Prostějov

Kostel pochází ze 13. století a je nejstarší sakrální stavbou prostějovského regionu. Má jedinečně zachované románské jádro.

Přemyslovský hrad, Olomouc

Na dnešním Václavském náměstí měla moravská údělná knížata již v 11. stol. svůj hrad. Olomoucký údělný kníže Svatopluk zde před rokem 1107 začal stavět kostel, který jeho syn Václav předal ještě nedokončený v roce 1130 biskupovi Jindřichu Zdíkovi. Jindřich Zdík kostel o rok později vysvětil a v roce 1141 sem přenesl biskupství od kostela sv. Petra. Z celého souboru tehdejších románských staveb na Václavském náměstí se kromě románské věže přebudované na kapli sv. Barbory do dnešní doby dochovalo také někdejší Zdíkovo biskupské sídlo (Románský biskupský palác, dříve známý jako Přemyslovský palác) a obydlí kapituly. Z budovy Zdíkova paláce se dochovaly západní a severní obvodové zdi a dvojitě a trojitě sdružená románská okna. Budova Zdíkova paláce musela po polovině 14. století z velké části ustoupit stavbě vrcholně gotického kapitulního ambitu. Z původní románské baziliky sv. Václava se zachovaly pouze přízemní části dvouvěžového průčelí. Dnes se v areálu nachází Arcidiecézní muzeum.