Příroda Střední Moravy


Nacházíte se:

Z velké části kulturní krajina Střední Moravy se znatelnými otisky dlouhodobého lidského působení je zajímavá i pro milovníky a znalce přírody. Předmětem zájmu nejsou jen relikty původního přírodního stavu, ale také zajímavé biotopy vzniklé právě spolupůsobením lidských a přírodních činitelů.

Vymezení regionu Střední Morava vychází z politických hranic okresů Olomouc, Přerov a Prostějov. Geograficky pak představuje předhůří Nízkého Jeseníku, nivu řeky Moravy s rozsáhlou rovinou úrodné Hané, Moravskou bránu s řekou Bečvou a okraj Drahanské vrchoviny na Konicku. Jedná se o přírodovědně velmi pestré území s prvky charakteristickými pro nížiny, pahorkatiny a vrchoviny. Mezi základní kameny přírodního bohatství patří přirozený tok řeky Moravy s přilehlými lužními lesy a nivními loukami, Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně v Moravské bráně a řada zoologicky a botanicky významných lokalit Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny. Při pobytu v přírodě se vždy chovejte ohleduplně, aby její krásu, bohatství a jedinečnost mohli obdivovat i ostatní.