Světla a stíny 20. století


Nacházíte se:

Konec války a následné vyhlášení nezávislé Československé republiky však ukázalo naději na lepší časy a kraj opět rozkvétal.

Hospodářská krize na začátku třicátých let a nástup Adolfa Hitlera k moci vedly na některých místech k růstu násilných protičeských vystoupení. Po událostech vedoucích ke zřízení protektorátu Čechy a Morava zavlála nad Olomoucí vlajka s hákovým křížem a byl zde zřízen oberlandrát se sídlem gestapa. Mnoho obyvatel Hané bylo deportováno do koncentračních táborů, především z Prostějovska, Kojetína, Tovačova a Lipníka nad Bečvou. Záhy však na Olomoucku začaly působit domácí i ze zahraničí podporované odbojové skupiny. V polovině dubna 1945 dosáhla sovětská armáda severomoravských hranic. Německá armáda maršála Schörnera byla po těžkých bojích nucena opustit Ostravu a 4. ukrajinský front zamířil do prostoru Jeseníků, kde těžké boje pokračovaly. Od Opavy už postupoval 106. střelecký sbor směrem na Horní Benešov, Bruntál, Rýmařov a Šumperk, 15. střelecký prapor na Město Libavou, Šternberk a Olomouc, která zde nabízela Němcům poslední možnost obrany. Za války byly olomoucké forty obnovovány a dostavovány betonovými kryty, ale ani ty neodvrátily konečnou porážku a Olomoucko bylo 8. května osvobozeno. Po skončení války dochází k odsunu drtivé části německého obyvatelstva.

Roku 1946 se Olomouc opět stala univerzitním městem.

Ani Střední Moravě se nevyhnuly negativní dopady komunistického vládnutí nastoleného v roce 1948. Odhlédneme-li od individuálních, mnohdy tragických, osudů lidí a zaměříme se pouze na tvářnost krajiny, musíme konstatovat její zásadní proměny způsobené neuváženými zásahy do přírodního prostředí, zanedbáváním péče o historicky i architektonicky cenné objekty a často nešetrně prováděnou výstavbou ve městech i na venkově.

V srpnu roku 1968 se obyvatelé Střední Moravy bouřili proti příjezdům okupačních vojsk, což se neobešlo bez ztrát na životech. Několik měsíců poté sovětská armáda zabrala kasárenské objekty v Olomouci a v blízkém vojenském prostoru Libavá. Jednou z typických ikon Olomouce následujících dvou desetiletí byla vojenská hlídka v sovětské uniformě kráčející mezi zchátralými historickými budovami města.

Od 90. let prochází Střední Morava, i přes částečný útlum v oblasti průmyslu, proměnami, které výrazně pozvedly kvalitu lidského života. Materiálním dokladem tohoto tvrzení mohou být rekonstruované památkové objekty, nové komunikace a mnoho příležitostí ke vzdělávání a kulturnímu i sportovnímu vyžití.

K významným událostem nedávné historie patří také dvě návštěvy papeže Jana Pavla II., které proběhly v letech 1990 a 1995.