Období reformace a třicetileté války


Nacházíte se:

V Olomouci byla postavena kolej a jezuitské gymnázium, které bylo již v roce 1573 povýšeno papežem Řehořem VIII. a císařským dekretem Maxmiliána II. na univerzitu.

Období míru však bylo přerušeno událostmi třicetileté války. V roce 1619 se na Olomoucku objevila stavovská armáda, která zde vydrancovala několik obcí. Nejhůře však byla oblast zasažena v závěrečné fázi tohoto evropského konfliktu. V roce 1643 vpadli Švédové i na Moravu a dobyli Přerov, Prostějov a po mohutném obléhání i Olomouc. Zde zůstali dlouhých 8 let a vyhnáni byli až v roce 1650, dva roky po uzavření míru.

Všechny zemské úřady byly ještě před obsazením města přemístěny do Brna a zde již nadále zůstaly, Olomouc ztratila své postavení hlavního města Moravy. Následky třicetileté války byly strašlivé - z původních 32 000 obyvatel Olomouce zůstalo naživu jen 2500, okolní města byla vyrabována, každá pátá vesnice zanikla. Odhady vztahující se na celé území Moravy tvrdí, že celá jedna třetina obyvatel zemřela na následky hladu, vraždění a nemocí, kterým obyvatelstvo sužované válečnými útrapami snáze podléhalo.