Období nejstarší


Nacházíte se:

Velmi významné nálezy byly učiněny profesorem Maškou v roce 1894 v Předmostí u Přerova, kde byly odkryty zbytky osídlení z doby lovců mamutů včetně hromadného hrobu dvaceti lidí, což je dodnes světový unikát.

Z následujících období se dochovalo mnoho předmětů z mědi a bronzu, které dosvědčují, že už v této době byla Haná důležitým centrem obchodu křižovaným hlavními kupeckými cestami. Výrazné jsou stopy po osídlení Kelty, kteří zde stavěli svá opidda, z nichž nejvýznamnější je Staré Hradisko u Prostějova. Jejich zbraně, šperky, mince a nástroje byly nalezeny i v Olomouci při novodobé výstavbě.

Po Keltech území Moravy obývaly germánské kmeny a později sem postoupili římští legionáři, kteří vedli s Germány dlouhotrvající boje. Z jejich doby se dodnes dochovaly zbytky pochodového tábora v Olomouci-Neředíně, zbudovaného zřejmě za vlády Marka Aurelia mezi léty 170-185 našeho letopočtu. Kromě toho zde Římané nechali i své keramické a řemeslnické dílny, civilní stavby a pohřebiště (Kostelec na Hané). V období stěhování národů prochází územím Střední Moravy v rychlém sledu mnoho různých etnik, až se i zde v 6. století usadili Slované.

Nacházíte se:

Velmi významné nálezy byly učiněny profesorem Maškou v roce 1894 v Předmostí u Přerova, kde byly odkryty zbytky osídlení z doby lovců mamutů včetně hromadného hrobu dvaceti lidí, což je dodnes světový unikát.

Z následujících období se dochovalo mnoho předmětů z mědi a bronzu, které dosvědčují, že už v této době byla Haná důležitým centrem obchodu křižovaným hlavními kupeckými cestami. Výrazné jsou stopy po osídlení Kelty, kteří zde stavěli svá opidda, z nichž nejvýznamnější je Staré Hradisko u Prostějova. Jejich zbraně, šperky, mince a nástroje byly nalezeny i v Olomouci při novodobé výstavbě.

Po Keltech území Moravy obývaly germánské kmeny a později sem postoupili římští legionáři, kteří vedli s Germány dlouhotrvající boje. Z jejich doby se dodnes dochovaly zbytky pochodového tábora v Olomouci-Neředíně, zbudovaného zřejmě za vlády Marka Aurelia mezi léty 170-185 našeho letopočtu. Kromě toho zde Římané nechali i své keramické a řemeslnické dílny, civilní stavby a pohřebiště (Kostelec na Hané). V období stěhování národů prochází územím Střední Moravy v rychlém sledu mnoho různých etnik, až se i zde v 6. století usadili Slované.