Lesk doby barokní


Nacházíte se:

Kraji velmi ekonomicky pomohla výstavba císařské silnice v roce 1728, která vedla z Vídně přes Brno, Prostějov, Olomouc až do Slezska.

Těžkým obdobím byla čtyřicátá léta 18. století, kdy vypukla válka o dědictví rakouské. Tehdy vtrhla pruská armáda pod velením Fridricha II. na Hanou a obsadila zcela nepřipravenou Olomouc, kterou okupovala dvě léta do roku 1742, kdy byla prohraná válka zakončena připojením větší části Slezska k Prusku. V následujících letech se začínají velká města, především Olomouc, silně opevňovat. Když za sedmileté války v roce 1758 Prusové opět přitáhli na Moravu, Olomouc již nedobyli a po prohrané bitvě u Domašova byli nuceni oblast opustit.

Za vlády Marie Terezie byla i na Hané zavedena povinná školní docházka a hojně stavěny, spíše německé, školy. Z vyšších oborů si velmi rychle získaly popularitu nově zakládané obchodní akademie. Roku 1746 byla v Olomouci založena první akademie věd v celé habsburské říši a vydávala rovněž první vědecký časopis ve střední Evropě. Společnost existovala jen několik let, ale je dokladem nijak nezaostávající úrovně vědění na Moravě. V roce 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství.

V důsledku reforem Josefa II. byly na Olomoucku v 80. letech 18. století zrušeny mnohé kláštery a kostely, které začaly plnit funkci kasáren a skladišť.