Historie


Nacházíte se:

Historie regionu Střední Morava je vskutku dlouhá a bohatá, o čemž svědčí řada dochovaných architektonických památek a významných archeologických nálezů.