Za větrnými mlýny okolo Konice


Nacházíte se:

Tento výlet předpokládá dojezd do Konice buď vlakem nebo autem.  Z Konice, kde doporučujeme navštívit zdejší zámek, kde se nachází Muzeum řemesel, pojedme po cyklotrase č. 5028 do Ochozu, za Ochozem odbočíme na silnici doleva na Klužínek. Za Klužínkem odbočíme doprava na silničku, která vede kolem větrného mlýnu v Hačkách - první z mlýnů, který během cesty uvidíme. Vjedme do obce Hačky a dál pojedeme po trase č.  5277A do Rakůvky, tam se napojíme opět na cyklotrasu č. 5028. Ta nás povede přes Rakovou u Konice, Krakovec, Laškova, Kandii až do Pěnčína. Z Pěnčína se vydáme po silnici směrem do Přemyslovic, po cca 1,8 km po výjezdu z Pěnčína odbočíme doleva na silnici, která nás dovede k druhému větrnému mlýnu v Přemyslovicích. Z Přemyslovic stále po silnici do Stražiska. Odtud po červené zpevněné do Suchdola. Tam se napojíme na cyklotrasu č. 5275, která nás zavede  do Jednova ke třetímu větrnému mlýnu. V Jednově odbočíme na cyklotrasu č. 5276 a pojdeme přes Runářov směr Konice, před Konicí se trasa napojí na cyklotrasu č. 5028 a po té dojedeme zpět do Konice

LETNÍ TIP: Cestou se můžete osvěžit na koupališti ve Stražisku. 

Oblast kolem města Konice je označována jako Konicko a je součástí Hané.

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
nízká
Provoz:
celoroční
Délka trasy:
35.9 km
Celkové stoupání:
474 m
Celkové klesání:
475 m
Nejvyšší bod:
535 m. n. m.
Nejnižší bod:
295 m. n. m.

Výškový profil