Z Litovle do Mladečských jeskyní


Nacházíte se:
Do podzemí Mladečských jeskyň za poznáním i ochlazením v horkém létě.

Z Litovle se vydáme po cyklotrase č. 6243 přes Vísku do Sobáčova (doporučujeme se zde zastavit a na chvíli si odpočinou ve zdejším areálu s rybníky a občerstvením). V Sobáčově se napojíme na cyklotrasu č. 6033, která nás dovede do Mladče, kde si nenechte ujít prohlídku Mladečských jeskyní, které tvoří složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jeskyní jsou bohatě zdobeny krápníky. Jeskyně sloužila jako rituální pohřebiště kromaňonskkého člověka z doby před více než 31 000 lety. Zároveň je nejsevernějším sídlištěm moderních lidí rodu Homo sapiens sapiens v Evropě, s řadou kosterních pozůstatků a nálezů unikátních kostěných hrotů oštěpů. Výpravnou expozici o Kromaňoncích můžete zhlédnout v Dómu mrtvých, která ztvárňuje rituální obřad s figurínami pravěkých lidí.  Po prohlídce jeskyní budeme z Mladče  pokračovat po cyklotrase č. 6033 do Nových Zámků . Tam odbočíme na modrou turistickou značku, která je současně značená jako NS Nové Zámky a ta nás provede po lesní cestě areálem, kde se nachází romantické stavby Obelisk a Templ. Dojedeme na rozcestí "Rybářská hospoda" odkud se vydáme po 4. Moravské stezce zpět do Nových Zámků. Odtud se vydáme opět po cyklotrase č. 6033 do osady Nový Dvůr (kde se nachází Doubravský dvůr, mléčná farma s širokým sortimentem mléčných výrobků s prodejem ze dvora). Tam se napojíme na cyklotrasu č. 6026 vedoucí do Červenky a z ní pojedeme po cyklotrase č. 511 do Litovle.

 

Doporučujeme: 

Sobáčovský rybník o rozloze cca 3 ha se třemi uměle vytvořenými ostrůvky je příjemným místem odpočinku, ale také sportovního vyžití. Pokud si chcete zkusit rybolov, je možné na místě zakoupit povolenku a zarybařit si (povolenky „chyť a pusť“, ale i „povolenky s rybou“). V areálu je také sportovní plocha, která nabízí tři plážové kurty na volejbal, badminton, tenis, footvolley /obdoba nojebalu bez dopadu). V areálu je dostatečné množství lavic a stolů, kde můžete třeba jen posedět, nebo si koupit něco k jídlu a pití ve stáncích s občerstvením.

Muzeum Litovel

Radniční věž Litovel 

 

 

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Délka trasy:
20.4 km
Celkové stoupání:
77 m
Celkové klesání:
77 m
Nejvyšší bod:
280 m. n. m.
Nejnižší bod:
231 m. n. m.

Výškový profil