Z Bouzova do Javoříčka


Nacházíte se:
Z pohádkového hradu do tajuplného podzemí

Náš výlet zahájíme v obci Bouzov, jejíž dominatou je bezesporu  majestátní hrad Bouzov. V obci by ovšem Vaší pozornosti neměl uniknout ani Historický areál v pohradí s „Trojským koněm“, nebo Relax park. Z Bouzova vyjedeme po cyklotrase č. 6025 do Javoříčka.  Zdejší Javoříčské jeskyně se pyšní bohatou krápníkovou výzdobou - pokud je chcete navštívit musíte ošem počítat s cca 4 km dlouhou zajížďkou po silnici přes obec Březina (stejná cest tam i zpět). Javoříčko se bohužel zapsalo na konci 2. světové války smutně i do historie - vypálení obce nacisty  připomíná památník a také expozice.  Z Javoříčka se kousek vrátíme po cyklotrase č. 6025 a odbočíme doleva na silničku, která se po chvíli spojí s modrou turistickou značkou, na rozcestí Kadeřín odbočíme na žlutou značku a po ní dojedeme do Kadeřína. Z Kadeřína pojedeme dál po žluté turistické značce vedoucí po silnici a ta nás dovede k cyklotrase  č. 5030, po které pojdemem směrem na Bouzov. Na křižovatce cyklotras se vydáme doleva na cyklotrasu č. 6036, která nás dovede k Bouzovu – na rozcestí Doly sjedeme z cyklotrasy doprava na NS Lišky Bystroušky, ale po chvíli se NS ze silničky odpojujeje, ale my na silnici zůstaneme a dojedeme po ní zpět do Bouzova

Historický areál Bouzov s „Trojským koněm“ Dominantou areálu je 15 metrů vysoká, 16 metrů  dlouhá a s hmotností  asi  40 tun,  největší  dřevěná stavba „Trojského koně“ na světě s veřejně přístupnými vnitřními prostory, které slouží mj. jako zajímavá rozhledna,  kdy po 52 schodech se dostanete až do hlavy koně na vyhlídku. Součástí areálu je také střelnice, kde probíhá výcvik ve střelbě a kde si mohou zájemci  vyzkoušet svou mušku při střelbě z kuše a flobertového revolveru. V areálu se nacházejí také repliky válečných strojů a polních děl doby středověké.  

Relax park Bouzov Jízda na minikárách po 525 m dlouhé dráze, zpět nahoru vás vyveze vlek. Možnost využít i koloběžky. Obří trampolína -  9 x 12 m velký vzduchem naplněný polštář. Dlouhá lanovka (137 m) – adrenalinový „let“ v celotělovém horolezeckém úvazku (pro děti od 4 let). V lese okolo hradu Bouzov jsou rozmístěny pevné kontroly orientačního běhu. K dispozici zdarma mapy se všemi kontrolami nebo mapy s předtištěnou tratí pro začátečníky. 

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
střední
Provoz:
celoroční
Délka trasy:
19.9 km
Celkové stoupání:
444 m
Celkové klesání:
444 m
Nejvyšší bod:
478 m. n. m.
Nejnižší bod:
285 m. n. m.

Výškový profil