S Lesánkem do Litovelského Pomoraví


Nacházíte se:
Pohodový cyklovýlet pro rodiny s nejmenšími dětmi. Lesánkova NS děti seznámí hravou formou s přírodou CHKO Litovelské Pomoraví.

Pojedeme po Lesánkově NS (uváděna i jako Lesánkova cyklotrasa), která tvoří osmikilometrový okruh se začátkem a koncem v Litovli. Během cesty nás čeká pět zastavení, na kterých najdete prolézací a herní prvky, lavičky a informační tabule o přírodě. Lesánkova NS začíná kousek od Gymnázia Jana Opletala z náměstí Přemysla Otakara se k začátku NS dostanete po 4. Moravské cyklotrase, po které je v první části naučná stezka vedena současně i s NS Luhy Litovelského Pomoraví. Po těchto společně vedených trasách projedeme přes Šargoun až na rozcestí „Most přes Bahenku“, kde Lesánkova NS odbočí doleva a napojí se na cyklotrasu č. 6027 a společně nás povedou zpět do Litovle. Před Litovlí odbočuje NS doleva a dovede nás zpět k výchozímu bodu.

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
Provoz:
celoroční
Délka trasy:
8.4 km
Celkové stoupání:
6 m
Celkové klesání:
6 m
Nejvyšší bod:
233 m. n. m.
Nejnižší bod:
228 m. n. m.

Výškový profil