Naučné stezky Litovelského Pomoraví


Nacházíte se:
Pohodový cyklovýlet pro rodiny s dětmi, který nás provede dvěma naučnými stezkami po CHKO Litovelské Pomoraví.

Naše putování zahájíme v Litovli na náměstí Přemysla Otakara odkud pojedeme po 4. Moravské cyklotrase směrem na Olomouc. Po chvíli se k cyklotrase připojí nejdřív Lesánkova NS a  po té i NS Luhy Luhy Litovelského Pomoraví a po těchto společně vedených trasách projedeme přes Šargoun až na rozcestí „Most přes Bahenku“. Tam se Lesánkova NS odpojí, ale my budeme pokračovat dál  po 4. Moravské stezce a NS Luhy Litovelského Pomoraví až do Hynkova, odkud se pak budeme vracet. K cestě zpět můžeme zvolit buď stejnou trasu, po které dojedeme až na rozcestí „Most přes Bahenku“, kde se napojíme na Lesánkovu NS a po ní se vrátíme do Litovle. Nebo můžeme v Hynkově na křižovatce, kde je autobusová zastávka, jet rovně po silnici (cyklotras odbočují doleva na Horku a Olomouc) a po cca 100 m před dětským hřištěm odbočit doprava, projedeme kolem hasičské zbrojnice a vyjedeme z Hynkova na polní cestu (průjezd Hynkovem – viz doplňková mapka), která nás dovede do Lhoty nad Moravou. Ve Lhotě dojedeme na křižovatku se silnicí a my se vydáme po silnici doleva. Po výjezdu ze Lhoty sjedeme před pískovnou Náklo doprava na polní cestu, po které dojedeme kolem vodní plochy až do Březové. V Březové se napojíme na cyklotrasu č. 6027, která se po chvíli spojí s Lesánkovou NS a ta nás dovede zpět do Litovle.

Letní tip: V horkém létě se můžete skvěle osvěžit v pískovně Náklo, kde je čistá a kvalitní voda ke koupání. A po „koupačce“ se můžete osvěžit v hospůdce Pod Lipou ve Lhotě nad Moravou.

Doporučujeme: 

Muzeum Litovel

Radniční věž Litovel 

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
nízká
Provoz:
celoroční
Délka trasy:
19.2 km
Celkové stoupání:
12 m
Celkové klesání:
12 m
Nejvyšší bod:
233 m. n. m.
Nejnižší bod:
222 m. n. m.

Výškový profil