Hvězdná (Olomouc-Šternberk)


Nacházíte se:
Délka trasy: 19 km; Trasa: Olomouc (Horní náměstí)-Hlušovice-Bohuňovice-Štarnov-Šternberk (centrum)

Délka trasy: 19 km; Trasa: Olomouc (Horní náměstí)-Hlušovice-Bohuňovice-Štarnov-Šternberk (centrum)

Začátek trasy je na Horním náměstí v Olomouci, vyjedeme z náměstí ulicí Opletalovou, pokračujeme rovně Zámečnickou ulicí. Dojedeme ke kruhovému objezdu, vyjedeme 2. výjezdem ulicí Na Střelnici. Po 143 m odbočíme vpravo do ulice Bořivojova (329 m), mírně zabočíme doprava na ulici Na Stuze a následně doleva (18 m), kde projedeme lávku přes Mlýnský potok a pokračujeme rovně cca 688 m.

Odbočíme doprava v ulici Na Letné, následně doleva přes most řeky Morava¨(136 m). Za mostem se vydáme doleva a pokračujeme podél řeky až ke křížení ulic Stratilova, U Stavu a Frajtovo náměstí (1,1 km). Zde odbočíme doprava, projedeme Frajtovým náměstím a pokračujeme mírně vlevo po ulici Petřkova a Peřinova (394 m). Odbočíme vlevo po ulici Černovírská, pokračujeme ulicí Hlušovická (550 m). Na křížení ulic Hlušovická a U Háje se vydáme doprava až dojedeme k železniční trati (490 m). Za železniční tratí se vydáme doleva, kde se již napojíme na samotnou cyklostezku Hvězdná (č. 6104).

Délka cyklostezky: 14 km; Trasa: Olomouc (Černovír)-Hlušovice-Bohuňovice-Štarnov-Šternberk

Cyklostezka 6104 spojující města Olomouc a Šternberk začíná v olomoucké městské části Chválkovice (křížení ulic Chválkovická a Kubatova) u odstavného parkoviště a pokračuje přes Černovír podél železnice. V místě křížení s Trusovickým potokem se cyklostezka odklání směrem na Hlušovice, kde se dále napojuje na cyklostezku do Bohuňovic. Odtud lze podél železniční trati pokračovat přes Štarnov až do Šternberka.

Doporučujeme navštívit:

Naučná stezka Černovírské slatiniště

Centrum zdraví Bohuňovice

Expozice času

Bývalý Augustiánský klášter

hrad Šternberk

Kde se najíst:

Hanácká restaurace Expedice

Informace o trase


Typ trasy:
cyklotrasa
Obtížnost:
nízká
Délka trasy:
14 km