|  
Nacházíte se: ÚvodInformační centraInformační centrum KoniceSeznam článkůKostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie

V Konici nepochybně existoval již raně středověký kostel; první nepřímá zmínka o něm pochází z r. 1371, nedovedeme jej však bezpečně lokalizovat. Pro nynější chrám jsou k dispozici útržkovité písemné zprávy, které jen částečně korespondují s některými pamětními deskami uvnitř chrámu. Současnou podobu získala stavba v letech 1699 - 1709, kdy konické panství bylo majetkem řádu hradiských premonstrátů z Olomouce. Stavební práce probíhaly za dohledu opata Norberta Želeckého z Počenic. Ze starší doby zůstaly pravděpodobně zachovány obvodové zdi lodi, k níž v letech 1688 a 1690 přibyly boční kaple a r. 1691 byla přistavěna nebo zvýšena věž. Za přestavby byla v letech 1702 - 04 podstatně zvýšena a zaklenuta loď, znovu zvýšena věž, vybudováno nové kněžiště se sakristií a celá stavba byla přefasádována. Zřejmě až v 19. stol. byla sakristie přeměněna na oratoř panských úředníků a patrně tehdy také došlo k propojení kostela se sousedním zámkem spojovací chodbou na nosných obloucích.

Chrám Nar. Panny Marie je jednolodní stavba s odsazeným, trojboce uzavřeným kněžištěm. Loď obdélníkového půdorysu má po obou stranách v úrovni vítězného oblouku čtyřboké kaple. Na severozápadní straně kapli sv. Trojice, zaklenutou kopulí, jíž pokrývá barokní malba neznámého autora znázorňující oslavu sv. Trojice uprostřed s P. Marií. Naproti je kaple Bolestné P. Marie, jejíž klášterní klenbu vyzdobil štukovými reliéfy Baldassare Fontana. Stavba byla benedikována v roce 1704, vysvěcena až r. 1752.

Nejcennějším zařízením kostela je dřevěná přízemní kazatelna s vyřezávanými sochami apoštolů, vrcholící postavou Krista Dobrého pastýře. U paty nosných sloupců stojí alegorická socha Moudrosti. Jde o monumentální, vysoce ceněnou řezbářskou práci, kterou v letech 1675 - 76 vytvořil Michael Zürn ml. původně pro konventní kostel premonstrátů na Hradisku u Olomouce. Konický kostel zdobí od roku 1721. V kapli Bolestné P. Marie jsou uloženy náhrobky rodu Švábenických a štuková tumba Jana Jiřího Hoffmanna.

Fotogalerie

Kostel Narození Panny Marie

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA