|  
Nacházíte se: ÚvodInformační centraInformační centrum KoniceSeznam článkůBarokní zámek Konice

Barokní zámek Konice

Zámek byl postaven v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem Glöckelem na objednávku opata premonstrátského řádu Norberta Želeckého z Počenic. Je pravděpodobné, že při stavbě bylo nějakým způsobem navázáno na starší budovu, která mohla představovat jistě vícekrát přebudované sídlo konické vrchnosti.

Jedná se o volně stojící jednopatrovou budovu, jež uzavírá přibližně čtvercový dvůr s otevřenými patrovými arkádami. Vnější fasádu obíhá kordonová římsa oddělující přízemek od patra, členěného zdvojenými pilastry. V ose vstupního průčelí je edikulový portál, nad ním zdvojené okno s rovnou nadokenní římsou. Na římse uprostřed busta sv. Norberta, patrona řádu premonstrátů. Do patra se vstupuje reprezentačním zalamovaným schodištěm s kamennou balustrádou. V západním křídle budovy se nachází nejvzácnější interiér zámku, někdejší jídelna řádových bratří. Její rovný strop na vysokých fabionech zdobí vzácná freska "Stolování sv. Rodiny", kterou v letech 1725-33 vytvořil Jan Jiří Etgens. Freska byla restaurována v 80. letech 20. stol. a zároveň byl interiér upraven na obřadní síň ( resp. koncertní sál). Stropní výzdoba dalšího sálu v 1. poschodí pochází z 2. pol. 19. století a je renesancí řecké a římské antiky, tzv. pompejánské. Strop přilehlého malého sálku nese již prvky secese počátku 20. stol.

Zámek byl chodbou v 1. poschodí spojen s kostelem, chodba vedla do oratoře a odtud schodištěm do sakristie. Dnes je průchod zazděn. K zámku přiléhá bývalá Horní zahrada (dnes park) s barokní kašnou zdobenou sousoším dvou chlapců. Před zámkem byla Dolní zahrada, kde se pěstovalo ovoce a zelenina. Naproti vchodu do zámku stojí socha sv. Floriana z roku 1740 od sochaře Ondřeje Zahnera ( 1709 - 1752).

Lit.: Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku; Krsek, Kudělka, Skalník, Válka: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku

Fotogalerie

Barokní zámek Konice

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA