Gotyk


Szczytowe średniowiecze było okresem wielkiej kolonizacji, zakładaniem wielu nowych gmin, co było impulsem do wznoszenia wielu budowli tworzonych w duchu stylu gotyckiego.

W Ołomuńcu, centrum kulturalnym i religijnym Moraw owego okresu, do najistotniejszych zabytków budowy gotyckiej należą elementy czterech dominant miejskich, ratusza (sklepienia i późno gotycki wykusz kaplicy Jeromina), kościołów św. Maurycego i św. Michała (kaplica św. Aleksandra) i katedry św. Wacława (trójnawowy, krzyżowy korytarz,…).

Z budowli sakralnych okolicznych miast, które chociaż częściowo zachowały swój charakter gotycki, możemy wymienić kościoły w Uničovie, Prostějovie i niedalekich Vřesovicach oraz klasztory w Šternberku i Prostějovie.

Do najistotniejszych zabytków, które możemy podziwiać w ich pierwotnym kształcie, należy zwłaszcza kościół św. Tomasza z Canterbury w Mohelnicy z pięknymi sklepieniami sieciowymi i krzyżowymi.

Widoczne rysy architektury gotyckiej noszą również liczne nowe budowle i przebudowy zamków Bouzova, Helfštýna, Šternberku, Tovačova i Sovince. Rzeźbiarstwo gotyckie przedstawiają na przykład epitafium Johanki z Kravarza na kościele w Prostějovie, zespół płaskorzeźb Chrystusa na Górze Oliwnej przy kościele św. Maurycego i relief upamiętniający śmierć Marii Panny w zakrystii tegoż kościoła, madonny z Prostějova i ołomunieckiej świątyni Marii Panny Śnieżnej i przede wszystkim przepiękna rzeźba Marii Panny z dzieciątkiem z kościoła w Střechovicach pod Prostějovem. Przykładem malowideł gotyckich, których nie ma na Morawach Środkowych zbyt wiele, jest przede wszystkim obraz naścienny Marii Panny z ołomunieckiego kościoła dominikańskiego.