Barok


Ogromna ilość wielkich budowli barokowych i drobnych zabytków czynią z regionu Moraw Środkowych podręcznik sztuki barokowej.

Ze świeckich budowli interesujące są przede wszystkim: warta uwagi budowla pałacu plumlovskiego, barokowe budowle pałacowe w Dlouhej Loučce i rokokowa siedziba w Náměšti.

Barokowe posągi i kolumny, np. zespół rzeźb Marii Panny w Uničovie, i malownicze kościoły barokowe zdobią prawie każdą miejscowość. Do tych ważniejszych należą np.: kościół Braci Miłosiernych w Prostějovie, kościoły farne w Kojetínie, Holešovie i Hranicach, z budowli wiejskich zaś na przykład kościół w Slatinicach pod Ołomuńcem i w Dubie na Morawach.

Te wspaniałe budowle sakralne wszak wyprzedzają swoją wyjątkowością znane na całym świecie zabytki miasta Ołomuńca, którymi są kolumna dżumowa z zespołem rzeźb Trójcy Świętej wysoka na 35 metrów i ozdobiona rzeźbami 36 świętych, co czyni z niej najpotężniejszą kolumnę Europy Środkowej i unikalny zespół sześciu fontann barokowych ozdobionych antycznymi tematami. Z wielu kolejnych licznych skarbów barokowych Ołomuńca nie można pominąć budynku klasztoru na Hradisku, kompleksu budynków uniwersytetu s konwiktem jezuickim, kościołem Marii Panny Śnieżnej i kaplicy Bożego Ciała ozdobione freskami Jana Kryštofa Handkeho, kościół św. Michała z trzema monumentalnemu kopułami i kolumnę Marii Panny na Dolnym Rynku, czy fasadę Pałacu Petráša i domu Pod Zielonym Drzewem.