Przyroda


Bogata kraina Moraw Środkowych jest interesująca i dla miłośników i znawców przyrody. Przedmiotem zainteresowania są nie tylko relikty pierwotnego stanu przyrody, ale także ciekawe biotopy wynikające ze współpracy czynników ludzkich i czynników przyrody. 

Wyznaczenie granic Moraw Środkowych wywodzi się z granic politycznych okręgów Ołomuńca, Přerova i Prostějova. Geograficzne wyznaczenie zaś przedstawia się poprzez przedgórze Niskiego Jesenika, błonie rzeki Morawy z rozległą równiną urodzajnej Hany, Bramę Morawską z rzeką Bečvą i okraje Wyżyny Drahańskiej na terenach konickich. Jak zaznacza już dotychczasowy opis , chodzi o bardzo różnorodny obszar przyrodniczy z charakterystycznymi elementami przyrody dla nizin, terenów pagórkowatych i wyżyn. Do podstawowych kamieni budowlanych przyrodniczego bogactwa Moraw Środkowych należą naturalny nurt rzeki Morawy z przyległymi lasami łęgowymi i błoniami rzecznymi, Przepaść Hranicka i Zbraszowkie jaskinie aragonitowe w Bramie Morawskiej i szereg zoologicznych i botanicznych istotnych lokalizacji Niskiego Jesenika i Wyżyny Drahańskiej.