Wojny husyckie


Biskup ołomuniecki Jan Železný prowadził z sukcesami do 1423 r. walkę z husytami, co spowodowało wyprawę Jana Żiżki na Morawy. Wojska husyckie nie oszczędziły Hany i spalono wiele wsi i klasztorów. Ołomuniec był oblężony, ale bezskutecznie. Inne miasta, na przykład Prostějov, nie miały takiego szczęścia i zostały ograbione i zburzone. W 1431 roku dzieła zniszczenia dokonała przechodząca armia Albrechta Austriackiego, którego później Morawy przyjęły jako swojego władcę.

O koszmar wojny mieszkańcy zaczęli oskarżać ludność żydowską, dlatego dochodziło do przymusowego wysiedlania Żydów z Ołomuńca i innych miast królewskich. Żydzi założyli następnie swoje gminy w miejscowościach Úsov, Prostějov i przede wszystkim Tovačov i Kojetín, gdzie do dziś stoi najstarsza zachowana synagoga w Republice Czeskiej.

W 1468 r. na Morawy wtargnął węgierski król Mateusz Korwin, aby walczyć przeciwko Jerzemu z Poděbrad. Morawy przyjęły Mateusza Korwina za króla, który został ukoronowany rok później w Ołomuńcu.