Okres reformacji


Jesteś tutaj:

W Ołomuńcu wybudowano bursę i gimnazjum jezuickie, które już w 1573 roku zostało podniesione przez papieża Grzegorza VIII. i dekretem cesarskim Maksymiliana II. do rangi uniwersytetu.

Okres pokoju został jednak przerwany wydarzeniami wojny trzydziestoletniej. W 1619 roku w okolicy Ołomuńca pojawiły się wojska stanów, które tu ograbiły kilka miejscowości. Najgorzej jednak tereny te ucierpiały w ostatniej fazie tego europejskiego konfliktu. W 1643 roku wtargnęli tu Szwedzi i zdobyli Přerov, Prostějov a po potężnym oblężeniu również Ołomuniec. Zostali tu długich 8 lat i wypędzono ich dopiero w 1650 roku, dwa lata po zawarciu pokoju. Wszystkie urzędy ziemskie zostały jeszcze przed zajęciem miasta przemieszczone do Brna i tu już pozostały, Ołomuniec stracił swoją pozycję stolicy Moraw. Skutki wojny trzydziestoletniej były straszliwe - z pierwotnych 32 000 mieszkańców Ołomuńca zostało przy życiu zaledwie 2500, okoliczne miasta były ograbione, zanikła co piąta wieś. Szacuje się, że na całym terytorium Moraw jedna trzecia mieszkańców zmarła wskutek głodu, mordów i chorób, na które cierpiała ludność dotknięta działaniami wojennymi.