Najstarszy okres


Jesteś tutaj:

Bardzo cennych odkryć dokonał profesor Maška w 1894 w Předmostí koło Přerova, gdzie odkryto pozostałości osadnictwa z czasów łowców mamutów, wraz ze zbiorowym grobem dwudziestu ludzi, który jest do dziś światowym unikatem. Z późniejszego okresu zachowało się wiele przedmiotów z miedzi i brązu, które świadczą o tym, że już w tych czasach Haná była ważnym centrum handlu poprzecinanym głównymi szlakami kupieckimi.

Wyraźne są ślady osadnictwa Celtów, którzy budowali tu swoje opidda, z których najcenniejsze jest Staré Hradisko koło Prostějova. Ich bronie, biżuteria, monety i narzędzia znaleziono też w Ołomuńcu podczas współczesnych prac budowlanych.

Po Celtach tereny Moraw zamieszkiwały plemiona germańskie a później tu przyszli legioniści rzymscy, którzy prowadzili z Germanami długotrwałe walki. Z ich czasów do dziś zachowały się pozostałości obozuj w dzielnicy Ołomuńca Neředín, wybudowanego prawdopodobnie za panowania Marka Aureliusza w latach 170-185 naszej ery. Oprócz tego Rzymianie pozostawili tu też swoje warsztaty ceramiczne i rzemieślnicze, zabudowania cywilne i cmentarze (Kostelec na Hané). W czasach wędrówki ludów przez tereny Moraw Środkowych w szybkim tempie przechodzi wiele różnych grup etnicznych a w VI wieku osiedli tu Słowianie.