Epoka nowoczesna


Jesteś tutaj:

Dotyczyło to zwłaszcza przemysłu włókienniczego rozpowszechnionego tu z terenów Jesioników. Następnym ważnym wydarzeniem było wybudowanie słynnej kolei Ferdynanda z Wiednia do Ołomuńca, którą uroczyście uruchomiono w 1841 r.

Rozwój trwał nadal bez zakłóceń, nie przerwała go nawet wojna prusko-austriacka w latach sześćdziesiątych. W następnych dziesięcioleciach wyraźnie zmieniła się postać wielu miast. W samym Ołomuńcu był system umocnień obronnych hamujący rozwój gospodarczy i budowlany miasta, w następnych latach jeszcze udoskonalany przez budowę twierdz w okolicy miasta. Dopiero w 1886 roku Ołomuniec decyzją cesarza stracił status miasta - twierdzy. Działalność budowlana w pełni ruszyła w 1894 roku, kiedy umocnienia zostały opuszczone dla rozszerzenia stref mieszkalnych i budowy nowych fabryk. Nowo w regionie zaczyna pojawiać się też przemysł maszynowy, reprezentowany na przykład przez zakład Wichterle w miejscowości Prostějov.

Często wspominanym wydarzeniem tego okresu, które swoim znaczeniem przekroczyło granice regionu, było wstąpienie na tron cesarski Franciszka Józefa I. Miało miejsce 2 grudnia 1848 roku w budynku Pałacu arcybiskupiego.