Barok


Krajowi znacznie pomogła ekonomicznie budowa drogi cesarskiej w 1728 r., która prowadziła z Wiednia przez Brno, Prostějov, Ołomuniec aż na Śląsk.

Ciężkim okresem były lata czterdzieste XVIII wieku, kiedy wybuchła wojna o austriackie dziedzictwo. Wtedy armia pruska po dowództwem Fryderyka II. wtargnęła do regionu Haná i zajęła zupełnie nieprzygotowany Ołomuniec, który okupowała dwa lata do 1742 r., kiedy przegraną wojnę zakończyło przyłączenie dużej części Śląska do Prus. W następnych latach duże miasta, przede wszystkim Ołomuniec. zaczyna się znacznie umacniać. Kiedy podczas wojny siedmioletniej w 1758 r. wojska pruskie znów przyciągnęły na Morawy, Ołomuńca już nie zdobyły i po przegranej bitwie koło miejscowości Domašov zostały zmuszone do opuszczenia tych terenów.

Za panowania Marii Teresy również tu wprowadzono obowiązek uczęszczania do szkoły i wybudowano liczne, raczej niemieckie, szkoły. W zakresie kształcenia wyższego popularność zdobyły nowo zakładane akademie handlowe. W 1746 roku w Ołomuńcu założono pierwszą akademię nauk w całej rzeszy Habsburskiej i wydawano też pierwsze naukowe czasopismo w Europie środkowej. Stowarzyszenie istniało tylko kilka lat, ale jest dowodem poziomu wiedzy na Morawach W 1777 roku biskupstwo Ołomunieckie podniesiono do rangi arcybiskupstwa

W wyniku reform Josefa II. na Ołomuniecku w latach osiemdziesiątych XVIII wieku rozwiązano wiele klasztorów i kościołów, które zaczęły pełnić rolę koszar i magazynów.