Historia


Morawy Środkowe są przeważnie równinnym, urodzajnym krajem, pełnym zabytków kultury. Historia tych zabytków jest długa i bogata.