Synagoga w Přerovie


Dawna synagoga w Přerovie służy dziś kościołowi prawosławnemu jako świątynia św. Cyryla i Metodego. Początek osiedlania się w mieście żydowskich mieszkańców datuje się na 1. połowę XIV w.

Dawna synagoga stoi na miejscu pierwotnej synagogi z XVI w., którą w 1832 r. zniszczył pożar. Ok. 1860 r. został wybudowany obecny budynek, następnie przebudowany w 1898 r. w stylu neoromańskim z wnętrzem w stylu secesjnym.

Adres i kontakt


Wilsonova 16
750 02 Přerov