Synagoga, dzielnica żydowska i cmentarze


Jesteś tutaj:
W mieście znajdują się: bardzo cenna pod względem historycznym synagoga, pozostałości po żydowskiej ulicy i dwa unikatowe cmentarze żydowskie - stary i nowy.

Synagoga pochodzi z XVI w. i jest najprawdopodobniej najstarszą synagogą na Morawach, drugą najstarszą w Republice Czeskiej. Została wybudowana ok. 1520-1539 r., pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1540 r. Na starym cmentarzu żydowskim grzebano do 1883 r. Zostało tu pochowanych siedmiu lipnickich rabinów. Niemieccy żołnierze zniszczyli cmentarz podczas II wojny światowej. Odnowiono go po 1989 r. Na nowym cmentarzu ostatni pogrzeb odbył się w 1942 r. W latach 80. XX w. rozpoczęto jego likwidację, którą w 90. latach wstrzymano i stopniowo poddano cmentarz renowacji.

Adres i kontakt


Perštýnská
751 31 Lipník nad Bečvou