Świątynia Zwiastowania Panny Marii


Jesteś tutaj:

Jest dziełem znaczącego architekta F.A. Grimma, który tworzył w nurcie zorientowanego na rokoko klasycyzmu, inspirował się sztuką francuską. Świątynia wyraźnie góruje nad okolicą. Jest częścią dużego kompleksu dawnego klasztoru augustianów z 1. połowy XVIII w. Sklepienie kościoła ozdabiają malowidła naścienne F.A. Sebastianiego. Do kościoła przylega korytarz, nakryty sklepieniem krzyżowym z zachowanymi pozostałościami sklepienia gotyckiego.

Klasztor pochodzi z XVIII w. Dekoracją budynków klasztornych zajmowali się wybitni artyści czeskiego baroku: Jan Kryštof Handke, rzeźbiarze Filip Sattler i Jan Kammereith. Barokową przebudowę klasztoru zakończono wybudowaniem nowego klasztornego i parafialnego kościoła Zwiastowania Panny Marii na miejscu zburzonego, dawnego kościoła gotyckiego w latach 1775-1783.

Adres i kontakt


785 01 Šternberk