Rezerwat przyrody Terezské údolí


Jesteś tutaj:
Znaczna część terytorium rezerwatu leży na wschodnim skraju wyżyny Zábřežská. Przez park przepływa rzeczka Šumice, która ma źródła na wyżynie Bouzovská. Na jej brzegach rosną rozległe lasy świerkowe, ale miejscami również lasy łęgowe. Wchodząc na najwyższy szczyt parku przyrodniczego, którym jest Křemela, można znaleźć się na wysokości 406 m. n.p.m.

Dolina rzeczki Šumice zachwyca barwnością swojego środowiska naturalnego, zamieszkuje ją wiele zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Oprócz ciepłolubnych dąbrów i dębowo-grabowych zagajników można znaleźć tu łąki, cechujące się dużą wilgotnością i ciepłolubne darnie. Odpowiada temu szeroki wachlarz gatunków roślin, np. kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, czy kukułka krwista.

Z bezkręgowców można tu spotkać często m.in. takie gatunki jak tryszcz polny czy mieniak strużnik. Ze stanowiskami wodnymi jest związanych wiele płazów, takich jak traszka zwyczajna i górska, salamandra plamista i żaby. Ciekawa jest populacja mniej popularnego zaskrońca rybołowa. Dolina jest bardzo ważna również ze względu na ptaki. Mieszkają tu np. puchacz zwyczajny, bocian czarny, dzięcioł czarny i jastrząb zwyczajny.

Terezské údolí jest również ważnym regionalnym terenem archeologicznym. Można odwiedzić tu prehistoryczną osadę Rímz lub pozostałości po średniowiecznym zamku. Ścieżka edukacyjna pozwala na zapoznanie się z przyrodniczymi i historycznymi ciekawostkami z tego terenu.