Park Smetanovy sady


Rozciąga się między bramami: Terezską i Kateřinską. Jest największym parkiem ołomunieckim.

Rosną tu wysokie kasztany i lipy. Nie brakuje jednak kwiatów i różnych unikatów dendrologicznych.