Park przyrodniczy Údolí Bystřice


Jesteś tutaj:
Park przyrodniczy leży na południowo-zachodnim skraju wyżyny Domašovská w pobliżu doliny rzeki Bystřice. Rzeka tworzy tu głęboką skalistą dolinę z przełomami, skalnymi cyplami, rumowiskami i piargami. W miejscach źródeł dopływów zachowały się pozostałości łąk torfowych. W dolinach przybysza oczarują łąki, cechujące się dużą wilgotnością. Na stromych zalesionych zboczach zadomowiły się zdrowe drzewostany, miejscami bardzo przypominające puszczę.

Na terytorium parku przyrodniczego nie brakuje terenów objętych ochroną. W rezerwacie przyrody Hrubovodské sutě rosną zbiorowiska buczyn, lasów jodłowo-bukowych i lasów rosnących na osuwających się i skalistych zboczach, w których można spotkać zagrożone gatunki zwierząt i dziko rosnących roślin. Zabytek przyrody Kamenné proudy koło Domašova, niedaleko miast Libavá i Domašov nad Bystřicí, może się pochwalić egzemplarzami skupisk skalnych powstałych w wyniku wietrzenia mrozowego, kamiennymi rumowiskami i piargami.

Do ciekawostek, które nadają specyficzny urok dolinie rzeki Bystřice, należą też wysokie mosty i tunele trasy kolejowej Olomouc - Krnov, która wije się wysoko nad rzeką, nie naruszając naturalnego piękna krajobrazu.

Czterokilometrowy odcinek między przystankami kolejowymi Jívová - Hrubá Voda - Smilov jest tym, co najbardziej przyciąga turystów. Dolina rzeki zaskakuje tu swoją dzikością. Ze zboczy porośniętych lasami sterczą liczne występy skalne a koło huczącej wody można przechodzić tylko po wąskiej leśnej drodze.

Bramą do parku przyrodniczego jest miasto Velká Bystřice. Tu odwiedzający może zwiedzić kościół z gotyckim prezbiterium, przebudowany w stylu barokowym pod koniec XVII wieku. Bardzo popularne i znane sanktuarium znajduje się na skraju parku przyrodniczego na Svatým Kopečku, gdzie stoi świątynia Nawiedzenia Panny Marii. Powody do zadowolenia będą mieli również miłośnicy zwierząt, ponieważ niedaleko znajduje się ogród zoologiczny Olomouc. Natomiast w miejscowości Domašov nad Bystřicí można w zimie, przy sprzyjających warunkach pojeździć na nartach. Znajduje się tam wyciąg o długości 350 m.

Część terytorium parku przyrodniczego można obejrzeć na trasie krajoznawczej (długość: 7,1 km, liczba przystanków: 9) prowadzącej od punktu wyjściowego Svatý Kopeček koło Ołomuńca (BUS) do docelowego stanowiska w miejscowości Radíkov (BUS), Svatý Kopeček (BUS), Pohořany (BUS) i Hrubá Voda (BUS, POCIĄG). Przez teren parku przyrodniczego prowadzi sieć tras rowerowych. Można wybrać trasy okrężne: Olomouc - Mariánské Údolí - Svatý Kopeček - Dolany - Olomouc (35 km) lub Olomouc - Hrubá Voda - Jívová - Olomouc (50 km). Dla bardziej wymagających rowerzystów do dyspozycji przygotowano trasę: Sv. Kopeček - Pohořany - Jedová - Jívová - Domašov n. Bystřicí - Hrubá Voda - Olomouc (55 km).