Ołomunieckie mury miejskie


Jesteś tutaj:
Średniowieczne umocnienia zachowały się do dzisiejszych czasów tylko fragmentarycznie.

Po zlikwidowaniu ołomunieckiej twierdzy nastąpiło burzenie murów miejskich. Ich linię naśladują obecne parki miejskie. W parku Bezruča część murów zachowała się, włącznie z jedną z bram, tzw. żydowską, która znajduje się na terenie Starego Konwiktu.

Adres i kontakt


Bezručovy sady
779 00 Olomouc