Laser Arena


Laser Arena umożliwia symulację realnej walki. Idzie o podobną czynność, jaką jest paintball czy airsoft z tą różnicą, że trafienie w ogóle nic nie boli.

Gra jest ogólnie szybsza i jest w nie więcej akcji. Arena ma 360 m2 pełnych przeszkód, rogów i zakamarków oznakowanych UV farbami, które są idealnie ukryte. Grać może od 4 do 10 graczy, podzielonych do 2 zespołów.

Adres i kontakt


Koželužská 29
9. patro nadzemních garáží
779 00 Olomouc