Konwikt Jezuicki (Centrum Artystyczne)


Jesteś tutaj:
Pierwszy jezuicki barokowy budynek wybudowany w Ołomuńcu zgodnie z projektem ołomunieckiego mistrza murarskiego i budowniczego Petra Schülera, który również nadzorował jej budowę. Częścią konwiktu jest mały park z murami miejskimi i restauracja. Wewnątrz można zobaczyć freski autorstwa J.K. Handkiego.

Pomiędzy starą a nową częścią konwiktu znajduję się owalna kaplica Bożego Ciała, która tak jak Nowy Konwikt powstała w 1. połowie XVIII w, zgodnie z planem Jakuba Kniebandla (1670-1730). Na sklepieniu kaplicy znajduje się fresk autorstwa Jana Kryštofa Handkiego przedstawiający legendę o walce Jaroslava ze Šternberka z Tatarami w 1241 r. Trzy monumentalne rzeźby alegoryczne - Nadzieja, Miłość i Wiara - zostały stworzone przez rzeźbiarza Filipa Sattlera. Nowy Konwikt został zbudowany w latach 1721-1724, w przeciwieństwie do Starego Konwiktu, jako najmłodsza jezuicka budowla w Ołomuńcu.

Po rozwiązaniu zakonu jezuitów w 1773 r. i po przeniesieniu uniwersytetu do Brna (1778) budynki konwiktu służyły do przeróżnych celów. Mieściły się tu: szpital wojskowy, szpital i koszary. Dzisiaj znajduje się tu Centrum Artystyczne z pięcioma katedrami artystycznymi uczelni, salami wykładowymi, pracowniami, jak również z salą teatralną i filmową.

Adres i kontakt


Univerzitní 3
771 80 Olomouc