Fort XXII


Fort XXII jest jedną z zachowanych twierdz, wchodzących w skład grupy obiektów fortyfikacyjnych Ołomuńca. Został wybudowany według projektu pułkownika Juliusa von Wurmb, w drugiej połowie XIX w.

Budowa Fortu XXII została rozpoczęta w 1854 r. W wyniku toczącej się wojny krymskiej przyśpieszone budowę wału, przykopy i zaplecza. Prace budowlane przebiegały do 1856 r. Jak jedyny obiekt tego typu w Republice Czeskiej fort ten posiada sprawny most zwodzony. Fort XXII jest nieruchomym zabytkiem kultury.

Dziś w części fortu znajduje się muzeum z wystawą stałą, która zapoznaje odwiedzających z historią ołomunieckiego systemu fortyfikacji. Wystawę uzupełnia ekspozycja wielkoformatowych historycznych zdjęć Ołomuńca, pochodzących w większości z końca XIX w.

Godziny otwarcia

styczeń-grudzień wtorek-niedziela 09:00 - 16:00

Adres i kontakt


772 00 Olomouc-Černovír