Brama Terezjańska


Brama Terezjańska jest dziełem Pierrea Bechade de Rochepine. Swoją nazwę otrzymała z okazji wizyty Marii Teresy w Ołomuńcu. Brama ma kształt łuku triumfalnego i po rozebraniu przyległych do niej murów obronnych stoi sama.

Po utracie Śląska w 1742 r. granica Monarchii Habsburgów wyraźnie się przesunęła, dlatego postanowiono na nowo ufortyfikować Ołomuniec, który stał na trasie najkrótszej drogi do stolicy - Wiednia. Częścią nowej fortyfikacji bastionowej wybudowanej w latach 1745-1757 pod kierunkiem de Rochepine była również jedna z czterech bram terezjańskich. Swoją solidność fortyfikacja udowodniła w czasie oblężenia miasta przez wojska pruskie w 1758 r.

Adres i kontakt


Palachovo náměstí
779 00 Olomouc