|  

Evžen Habsburský

Evžen Habsburský byl rakouský arcivévoda a v letech 1894-1923 působil jako velmistr Řádu německých rytířů.

Arcivévoda Evžen se narodil 21. května 1863 na zámku v Židlochovicích na jižní Moravě. Absolvoval vojenskou akademii ve Vídni, kterou roku 1877 ukončil. Následně působil v několika posádkách rakousko-uherské monarchie. Během 1. světové války byl velitelem rakouských vojsk na frontě.

Evžen se roku 1887 stal členem Řádu německých rytířů a nakonec roku 1894 také velmistrem.

Po pádu monarchie se Evžen roku 1919 uchýlil do Švýcarska, kde pobýval až do roku 1934. V roce 1921 započal přeměnu rytířského řádu v řád čistě církevní. O dva roky později rezignoval na funkci velmistra, aby řádu zajistil přežití v jeho nové formě.

Roku 1934 se Evžen vrátil do Rakouska jako řádový rytíř. Roku 1938 však nacisté řád zrušili. Po 2. světové válce Evžen přesídlil do tyrolského Iglsu nedaleko Innsbrucku, kde prožil poslední léta svého života.

Arcivévoda zemřel 30. prosince 1954 v severoitalském Meranu ve věku úctyhodných 91 let. Byl pohřben v kostele sv. Jakuba v Innsbrucku vedle prvního habsburského velmistra řádu Maxmiliána III.

Evžen Habsburský a Bouzov

Evžen je rovněž znám přestavbou hradu Bouzov v pohádkové středověké sídlo. Projekt přestavby hradu, který byl realizován v letech 1895-1910, vypracoval architekt Georg von Hauberrisser.

Náročná rekonstrukce hradu Bouzov je označována za mimořádně citlivou z hlediska historické věrohodnosti a slohového souladu. Vnitřní vybavení hradu z části pochází ze soukromých sbírek arcivévody Evžena a z části se jedná o předměty vyrobené speciálně pro hrad Bouzov.

Řád německých rytířů přišel o Bouzov roku 1939, kdy jej zkonfiskovali nacisté. Po roce 1945 přešel hrad do vlastnictví státu.

Fotogalerie

Evžen Habsburský (http://www.google.com)

Odeslat odkaz známému

Vaše jméno a příjmení: *
Váš e-mail: *
E-mail Vašeho známého: *
Text emailu: **
Opište číslo z obrázku: *

Odeslat odkaz

** odkaz na stránku bude k textu připojen automaticky

Facebook

Turistické lokality

Mapa


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA