Ve Šternberském chrámu byla objevena barokní krypta


Nacházíte se:
24.02.2011

Chrám Zvěstování Panny Marie ve Šternberku ukrývá pod podlahou barokní kryptu. V chrámu probíhalo restaurování fresek a když se koncem loňského roku demontovalo lešení, tak při úklidu chrámové lodi pracovníci zjistili, že se poblíž jedné z kryptových komor mírně propadly dvě břidlicové dlaždice chrámové podlahy. Po odebrání dlaždic a několika kamenů, objevili pomocí kamery dutinu, ve které byly viditelné dva schody.

Další průzkumy ukázaly, že vchod do krypty ústí do jedné ze čtyř pohřebních komor, ve které jsou patrné prvky z původního gotického kostela a gotické krypty.

Barokní krypta byla postavena jako pohřební prostor pro členy řádu augustiniánů. Předpokládá se, že právě zde byly původně uloženy ostatky Alberta II. ze Šternberka, zakladatele kláštera.

Rok po dostavbě a vysvěcení chrámu však Josef II. klášter zrušil, tudíž byl do krypty pohřben pouze jeden augustiniánský kanovník a původní vstup pravděpodobně zasypán.

Farnost nyní zvažuje, zda barokní podzemní prostor nezpřístupní také veřejnosti.