Návrat olomouckých unikátů


Nacházíte se:
31.08.2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci společně s Vědeckou knihovnou v Olomouci vystaví v září tohoto roku vzácné exponáty, a to svazky sedmijazyčného vydání Bible, které byly ukradeny a nyní se navrací zpět do Vědecké knihovny v Olomouci a Saltzerovu mapu obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758, kterou se podařilo získat koncem loňského roku Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

Návrat Pařížské polygloty

Vědecká knihovna v Olomouci odkoupila zpět sedm ukradených svazků Pařížské polygloty – sedmijazyčného vydání bible, jež vycházelo v Paříži v letech 1629 až 1645. Sedm z deseti svazků bible v roce 1996 ukradl z knihovny dělník, který pracoval na rekonstrukci budovy. V Olomouci tak zůstaly pouze tři osiřelé svazky, které téměř čtvrtstoletí čekaly, aby mohly být opět kompletní.  

"Povedla se úžasná věc a já děkuji všem kolegům, kteří se podíleli na úspěšném návratu odcizených svazků zpátky k nám do kraje. Finanční příspěvek, který na jejich pořízení hejtmanství uvolnilo, je skvělou investicí a jsem rád, že jsme ji nepromarnili. Vědecká knihovna v Olomouci tak získala ucelenou sbírku biblí, která se jistě stane velkým lákadlem pro odborníky i běžné návštěvníky," uvedl Petr Vrána, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast kultury a sportu. 

Po letech se tak opět podařilo scelit desetisvazkové vydání tzv. Pařížské polygloty představující sedmijazyčné vydání bible (jde o hebrejský, samaritánský, chaldejský, řecký, syrský, latinský a arabský překlad), která je součástí řady polyglot, které odrážely snahy o jištění přesného a věrného biblického textu. Vůbec poprvé se v tzv. Pařížské polyglotě například objevuje i tištěná verze samaritánského Pentateuchu (pěti knih Mojžíšových), který má velmi blízko k proslulým starověkým Kumránským svitkům.    

„Ukradené svazky před nedávnem objevil v aukční nabídce německého antikvariátu historik Jiří Glonek, který na tuto skutečnost okamžitě upozornil. Znaky těchto tisků jsou totožné se zbývajícími třemi svazky, které v knihovně zůstaly. Díky včasnému zásahu zaměstnanců knihovny a za přispění Olomouckého kraje, Vědecká knihovna v Olomouci odkoupila ukradené Bible za pouhých 1 300 eur přesto, že jejich původní vyvolávací aukční cena byla 4 000 eur. Jsme rádi, že bude opět všech deset svazků pohromadě,“ doplnila Iveta Tichá, ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci. 

Saltzerův plán obléhání Olomouce pruskou armádou roku 1758

Koncem roku 2019 se podařilo Vlastivědnému muzeu v Olomouci získat do své sbírky vzácný a málo známý plán obléhání Olomouce pruskou armádou od firmy Barry Lawrence Ruderman Antique Maps ve městě La Jolla v Kalifornii (USA). Jedná se o dílo pražského rytce Ignáce Saltzera, kolorovaná mědirytina na ručním papíru, vzniklé nedlouho po úspěšné obraně města Olomouce, které bylo na území ČR doposud zastoupeno jen jediným exemplářem.      

„Jsem velice rád, že se nám po složitých jednáních podařilo získat tuto ne příliš známou a přesto velice vzácnou mapu Olomouce a že ji můžeme vedle svazků Pařížské polygloty představit veřejnosti. Touto jedinečnou výstavou tak vlastně pokračujeme v našich exkluzivních projektech, jako byla například výstava Věstonické venuše nebo Keltské kamenné hlavy“, uvedl Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

„Archivy Vědecké knihovny a depozitáře Vlastivědného muzea jsou jasným svědectvím toho, že Olomouc patřila vždy k historicky nejvýznamnějším městům v českých zemích. Nejen tyto znovunalezené a získané unikáty jsou toho důkazem. Věřím, že každý hrdý Olomoučák bude chtít jedinečné exponáty vidět a navštívit výstavu, která je zároveň součástí programu Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Olomouci,“ je přesvědčen primátor Olomouce Mirek Žbánek.

Exkluzivní exponáty budou ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci vystaveny poprvé, a to v Mánesově galerii Vlastivědného muzea v Olomouci, kdy ve čtvrtek 10. září 2020 v 11:00 hodin, budou svazky Pařížské polygloty převezeny z Vědecké knihovny v Olomouci do Vlastivědného muzea v Olomouci. Na to bude následovat, přímo ve výstavních prostorech Vlastivědného muzea v Olomouci, tisková konference za přítomnosti náměstka hejtmana Olomouckého kraje Petra Vrány a dále ředitelky Vědecké knihovny v Olomouci Ivety Tiché a ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislava Holáska.

Místo konání