Střední Morava zaujala německý časopis


Nacházíte se:
07.06.2013

Úvod článku se věnuje věhlasným městům jako Praze, Budapešti, Krakovu a Dubrovníku. Autor článku prezentuje Českou republiku a Polsko jako místa plná přírodních atraktivit (Mazury, Krkonoše, ale i Moravu, která je ideálním místem pro pěší a cykloturistiku). První část článku se věnuje Labské cyklostezce.

Druhá část článku s názvem "Pohádková Střední Morava" přibližuje čtenářům cyklotrasy propagované na našem turistickém portálu. Autor si vybral cyklotrasu vedoucí přes Litovelské Pomoraví a podél řeky Moravy. Tuto trasu popsal jako pohádkovou. Dále přiblížil Střední Moravu jako destinaci plnou atraktivit, kterou stojí za to navštívit.