Tenis


Hustá síť tenisových areálů i významní hráči a hráčky světového formátu, kteří působili ve zdejších tenisových klubech, činí Střední Moravu regionem zaslíbeným bílému sportu. Tenisová centra jako možnost aktivního odpočinku a sportovního vyžití jsou k dispozici návštěvníkům po celý rok.