|  
Navštivte Střední Moravu
Navštivte Střední Moravu

Židovské památky

Vydejte se po stopách židovského osídlení na Střední Moravě a připomeňte si pohnuté dějiny tohoto národa. Přestože od 13. do poloviny 19. století byli Židé vytlačováni do ghett, vytvořili vysokou životní kulturu, která dodnes uchvacuje svou svébytností a jistým tajemnem.

Nejstarší dochovanou moravskou synagogu a zároveň druhou nejstarší v ČR naleznete v Lipníku nad Bečvou, kde se rovněž nachází dva židovské hřbitovy. Nedaleká synagoga v Hranicích byla postavena v maursko-byzantském stylu a dnes je využívána jako výstavní síň a koncertní sál. Bývalý židovský svatostánek a hřbitov najdete také v Přerově a Kojetíně. Součástí tovačovského židovského hřbitova je obřadní síň podle návrhu architekta Maxe Fleischera, která je zdobená hebrejskými nápisy a slouží jako malá muzejní expozice židovského pohřebního ritu a historie židovské komunity v Tovačově. Významný židovský sídlištní celek byl vybudován také v Úsově a Lošticích, což dokládají dochované synagogy a židovské hřbitovy. Synagogální lavice v Lošticích jsou symbolickým památníkem obětem holocaustu z Loštic, Mohelnice, Úsova a Litovle.

Synagoga a hřbitov

Synagoga a hřbitov

Hranice

V Hranicích můžete navštívit synagogu, postavenou v maursko-byzantském stylu, která vznikla v době největšího rozkvětu židovské obce na místě staré dřevěné modlitebny v roce 1864.

Synagoga, rabínský dům a hřbitov

Synagoga, rabínský dům a hřbitov

Kojetín

Židovskou komunitu tu dodnes připomíná synagoga, která je snad nejstarší stavbou tohoto druhu v České republice. Pochází již z 15. století. V její blízkosti stojí rabínský dům a za zhlédnutí stojí také židovský hřbitov z poloviny 16. století, na kterém se poslední pohřeb uskutečnil v roce 1942.

Synagoga v Lošticích

Synagoga v Lošticích

Loštice

Synagoga byla přestavěna v letech 1805 - 1806 v klasicistním slohu. Sloužila, nejen k bohoslužebným účelům, ale plnila také například funkci studovny a školní účebny.

Synagoga v Přerově

Synagoga v Přerově

Přerov

Židovské osídlení se datuje od 1. poloviny 14. století. Židovští obyvatelé byli od počátku koncentrování v tzv. Židovské uličce, která je zaznamenána již roku 1447 (západní část dnešního Žerotínova náměstí). Ve Wilsonově ulici, na západní straně židovské uličky, se nachází bývalá synagoga.


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA