|  
Navštivte Střední Moravu
Navštivte Střední Moravu

Vojenské památky

Olomouc byla v minulosti významným obranným centrem, což dokládají zachovalé fortové pevnosti a pozůstatky vojenského opevnění města. Řada objektů někdejší Císařsko-královské olomoucké pevnosti je dnes přístupná veřejnosti. Torza vojenského opevnění naleznete i v dalších historicky významných městech Střední Moravy.
Fort XVII

Fort XVII

Křelov

Pevnost je jednou z nejzachovalejších součástí císařského systému opevnění města Olomouce z 2. poloviny 19. století. Její historie sahá až do roku 1850, kdy staveniště poctili návštěvou císař Franz Josef I. a ruský car Mikuláš.

Doporučujeme
Fort XXII

Fort XXII

Olomouc

Fort XXII je jednou z dochovaných pevností souboru fortových pevnostních objektů Olomouce. Byl postaven dle projektu plukovníka Julia von Wurmb ve druhé polovině 19. století.

Doporučujeme
Korunní pevnůstka

Korunní pevnůstka

Olomouc

Jedná se o velmi dochovanou, ucelenou část bývalé bastionové pevnosti Olomouc. V roce 1754 bylo budování zahájeno terénními úpravami. V letech 1755-56 byla dokončena armováním. Pevnůstka sestává z jednoho pětibokého bastionu a dvou půlbastionů.

Doporučujeme
Dům s baštou

Dům s baštou

Mohelnice

Dům byl součástí městského fortifikačního systému, jak dokládá půlkruhová gotická bašta z konce 15. stol. i samotné umístění domu.


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA