|  
Navštivte Střední Moravu
Navštivte Střední Moravu

Chráněná území

Region Střední Morava je protkán bezpočtem přírodních lokalit, které pro svou vysokou hodnotu zasluhují zvláštní pozornost, péči a ochranu.

Mezi městy Olomouc, Litovel a Mohelnice se rozprostírá CHKO Litovelské Pomoraví, kterou tvoří komplex rozsáhlých lužních lesů a luk, unikátních v rámci celé Evropy. Jádrem Litovelského Pomoraví je hlavní přírodovědecký fenomén celé oblasti – vnitrozemská říční delta. Napříč Litovelským Pomoravím najdete řadu značených cyklotras a cyklostezek a na své si zde přijdou i zájemci o plavbu v nafukovacích člunech.

Chomoutovské jezero

Chomoutovské jezero

Olomouc

Jezero se nachází v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Horka nad Moravou, Litovel, Moravičany, Střeň

Ojedinělá vnitrozemská říční delta s cennými biotopy i turistickými atraktivitami. Přímo v srdci Hané se mezi starobylými městy Olomoucí a Mohelnicí se rozprostírá Chráněná krajinná oblast (CHKO) Litovelské Pomoraví. Tvoří ji komplex rozsáhlých lužních lesů a luk, unikátní v rámci celé Evropy. Jádrem Litovelského Pomoraví je hlavní přírodovědecký fenomén celé oblasti – vnitrozemská říční delta. Mimo to zahrnuje území CHKO i chlumní listnaté lesy Doubrava a krasový vrch Třesín s přístupnými Mladečskými jeskyněmi.

EVL Bečva-Žebračka

EVL Bečva-Žebračka

Hranice, Přerov

Evropsky významnou lokalitu (EVL) o rozloze 288,67 ha tvoří tok řeky Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova se zachovalými komplexy převážně lužních lesů.

EVL Dřevohostický les

EVL Dřevohostický les

Bezuchov, Dřevohostice, Hradčany, Radkova Lhota

Izolovaný lesní komplex (309,91 ha) mezi obcemi Dřevohostice, Radkova Lhota, Bezuchov a Hradčany, cca 7 km východně od Přerova. Jedná se ocenný fragment přírodě blízkých převážně dubohabrových porostů s navazujícími loukami a malými sady v zemědělské krajině Přerovska. Různověké kvalitní karpatské dubohabřiny s druhově bohatým bylinným patrem s výskytem druhů jako hvězdnatec zubatý, kostival hlíznatý, pryšec mandloňovitý či svízel Schultesův.


Copyright © 2009 – 2019 Olomoucký kraj
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem.
Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Tyto stránky jsou součástí portálu ok-tourism.cz
Informace o Jeseníkách naleznete zde

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.

Olomoucký kraj Evropská unie Regionální operační program Střední Morava Interreg IIIA