Hlasy mrtvých jazyků - GALERIE UZAVŘENA


Nacházíte se:
Výstavní síň Pasáž 08.10.2020 - 29.01.2021
výstava, vernisáž
Výstava se věnuje zaniklým jazykům. Jak vlastně zněly ony mrtvé jazyky, jež k nám promlouvají dnes hlavně skrze překlady – babylónština, stará angličtina, staroegyptština, nebo dokonce praindoevropština, prajazyk indoevropských jazyků? Audionahrávky jazyků a informace na textových panelech. Výstava je prodloužena do 29. ledna 2021. Původní termín výstavy 8.10. - 6.11.2020.

Místo konání


Výstavní síň Pasáž