Městské kulturní středisko Konice


Nacházíte se:
Provozní doba po-pá 9:00-12:00 | 13:00-16:00

Turistické informační centrum Konice

Poskytujeme informace o:

- památkách regionu, turistických zajímavostech, cyklostezkách, turistických a běžeckých trasách
- ubytování a stravování v regionu
- kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných v Konici a mikroregionu Konicko
- telefonní kontakty firem regionu dle tel. seznamu
- infocentrech Olomouckého kraje
- nové propagační materiály Konicko
- nové turistické razítko

Služby:

- distribuci Zpravodaje Konice a Kulturních přehledů Konice
- průvodcovské služby - stálá expozice zvyků a řemesel na Konicku
( v přízemí konického zámku)
Otevírací doba: po- pá 9.00 - 12.30 , 13.00 - 16.00
Vstupné 70 Kč/ dospělý, 50 Kč/ senior/ student, 40 Kč/dítě 6 - 15 let
Seznámíte se zde s řadou řemesel, které mají na Konicku dlouholetou tradici, např. mlynářství,vahařství, kovářství, pivovarnictví, krejčovství a řada jiných. Najdete tu mimo jiné i řadu vzácných exponátů, jako dochovaný nejstarší věžní hodinový stroj na Konicku či zbraně z napoleonských válek.
Pokud budete mít zájem naše sbírky rozšířit obraťte se prosím na náš e-mail či tel. číslo.
Odkaz na webové stránky, kde najdete fotografie a pozvánky na další akce na Konicku:
www.kudyznudy.cz
http://www.kudyznudy.cz/cs/aktivity/2010-03-22-1353-za-poznanim-konice.html

- v Zámecké galerii ( v 1. patře konického zámku)
Výstavy vždy aktuálně zveřejněny v rubrice Probíhající akce.

Nabízíme prodejní materiály:
- nové hrníčky s motivem zámku
- magnetky, znonečky, svíčky, svícny, hrnečky a korbely s motivem Konice

- pohlednice Konice a okolí
- turistické známky Konice a Stražiska
- záznamník nového oblastního turistického odznaku Mikroregionu Konicko
- mapu Konice
- knihy Dějiny města Konice 1. a 2. díl
- grafické listy konického zámku a náměstí
- pamětní medaile Konice
- mapu Olomouckého kraje s pohlednicemi
- cykloturistickou mapu - Drahanská vrchovina
- mapy KČT: Haná - Prostějovsko, Konicko a Litovelsko
Haná - Olomoucko
Svitavsko
Okolí Brna a Moravský kras
Zábřežsko - Moravská Třebová, Mohelnice, Uničov, Litovel
- Olomouc region Card - turistická karta pro dospělé a děti
- Olomouc Card 48 hod. 180 Kč dospělí / 90 Kč dítě
- Olomouc Card 5 dní 360 Kč dospělí / 180 Kč dítě
- výhody turistické karty naleznete na webových stránkách: www.olomoucregioncard.cz

- rozšířili jsme prodej i o upomínkové předměty, magnetky

Barokní zámek Konice

Zámek byl postaven v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem Glöckelem na objednávku opata premonstrátského řádu Norberta Želeckého z Počenic. Je pravděpodobné, že při stavbě bylo nějakým způsobem navázáno na starší budovu, která mohla představovat jistě vícekrát přebudované sídlo konické vrchnosti.

Jedná se o volně stojící jednopatrovou budovu, jež uzavírá přibližně čtvercový dvůr s otevřenými patrovými arkádami. Vnější fasádu obíhá kordonová římsa oddělující přízemek od patra, členěného zdvojenými pilastry. V ose vstupního průčelí je edikulový portál, nad ním zdvojené okno s rovnou nadokenní římsou. Na římse uprostřed busta sv. Norberta, patrona řádu premonstrátů. Do patra se vstupuje reprezentačním zalamovaným schodištěm s kamennou balustrádou. V západním křídle budovy se nachází nejvzácnější interiér zámku, někdejší jídelna řádových bratří. Její rovný strop na vysokých fabionech zdobí vzácná freska "Stolování sv. Rodiny", kterou v letech 1725-33 vytvořil Jan Jiří Etgens. Freska byla restaurována v 80. letech 20. stol. a zároveň byl interiér upraven na obřadní síň ( resp. koncertní sál). Stropní výzdoba dalšího sálu v 1. poschodí pochází z 2. pol. 19. století a je renesancí řecké a římské antiky, tzv. pompejánské. Strop přilehlého malého sálku nese již prvky secese počátku 20. stol.

Zámek byl chodbou v 1. poschodí spojen s kostelem, chodba vedla do oratoře a odtud schodištěm do sakristie. Dnes je průchod zazděn. K zámku přiléhá bývalá Horní zahrada (dnes park) s barokní kašnou zdobenou sousoším dvou chlapců. Před zámkem byla Dolní zahrada, kde se pěstovalo ovoce a zelenina. Naproti vchodu do zámku stojí socha sv. Floriana z roku 1740 od sochaře Ondřeje Zahnera ( 1709 - 1752).

Lit.: Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku; Krsek, Kudělka, Skalník, Válka: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku

Plán města

Konice- plán města

Kostel Narození Panny Marie

V Konici nepochybně existoval již raně středověký kostel; první nepřímá zmínka o něm pochází z r. 1371, nedovedeme jej však bezpečně lokalizovat. Pro nynější chrám jsou k dispozici útržkovité písemné zprávy, které jen částečně korespondují s některými pamětními deskami uvnitř chrámu. Současnou podobu získala stavba v letech 1699 - 1709, kdy konické panství bylo majetkem řádu hradiských premonstrátů z Olomouce. Stavební práce probíhaly za dohledu opata Norberta Želeckého z Počenic. Ze starší doby zůstaly pravděpodobně zachovány obvodové zdi lodi, k níž v letech 1688 a 1690 přibyly boční kaple a r. 1691 byla přistavěna nebo zvýšena věž. Za přestavby byla v letech 1702 - 04 podstatně zvýšena a zaklenuta loď, znovu zvýšena věž, vybudováno nové kněžiště se sakristií a celá stavba byla přefasádována. Zřejmě až v 19. stol. byla sakristie přeměněna na oratoř panských úředníků a patrně tehdy také došlo k propojení kostela se sousedním zámkem spojovací chodbou na nosných obloucích.

Chrám Nar. Panny Marie je jednolodní stavba s odsazeným, trojboce uzavřeným kněžištěm. Loď obdélníkového půdorysu má po obou stranách v úrovni vítězného oblouku čtyřboké kaple. Na severozápadní straně kapli sv. Trojice, zaklenutou kopulí, jíž pokrývá barokní malba neznámého autora znázorňující oslavu sv. Trojice uprostřed s P. Marií. Naproti je kaple Bolestné P. Marie, jejíž klášterní klenbu vyzdobil štukovými reliéfy Baldassare Fontana. Stavba byla benedikována v roce 1704, vysvěcena až r. 1752.

Nejcennějším zařízením kostela je dřevěná přízemní kazatelna s vyřezávanými sochami apoštolů, vrcholící postavou Krista Dobrého pastýře. U paty nosných sloupců stojí alegorická socha Moudrosti. Jde o monumentální, vysoce ceněnou řezbářskou práci, kterou v letech 1675 - 76 vytvořil Michael Zürn ml. původně pro konventní kostel premonstrátů na Hradisku u Olomouce. Konický kostel zdobí od roku 1721. V kapli Bolestné P. Marie jsou uloženy náhrobky rodu Švábenických a štuková tumba Jana Jiřího Hoffmanna.