Zámek Tovačov


Zámek s charakteristickou tzv. Spanilou věží byl dle pověsti založen v 2. polovině 11. století jako útočiště lovců, později sloužil jako dobře chráněná vodní tvrz. Za posledních Cimburků bylo započato s přestavbou hradu na renesanční zámek.

Zámek má čtyřkřídlou dispozici kolem nepravidelného dvora. Tvoří ji budovy nestejné výšky a tvaru a především různé doby vzniku. Ke středověkému jádru přistavěl Ctibor Tovačovský 96 m vysokou štíhlou věž (tzv. Spanilou věž), jejíž základna je čtyřboká, v posledních čtyřech patrech osmiboká a zakončuje ji cibule s lucernou a makovicí. Z přízemí věže se na nádvoří vchází ojedinělým renesančním portálem, který je označován jako nejstarší italská renesanční práce u nás. Východní křídlo postavili v pozdních renesančních formách Pernštejnové a zahájili také úpravu jižního křídla. V období baroka byla ve 2. patře severního traktu dostavěna osmiboká kaple se segmentovou kupolí. V 19. století byl zámek zčásti opraven a zčásti upraven do neorenesanční podoby. K areálu náleží komplex budov s věží a obrannými valy a zámecký park.

Tovačov je dějištěm významných akcí - dětské hanácké soubory se zde představují v březnu na Tovačovském fěrtóšku, v červnu se v obci setkávají hanácké soubory a vždy v srpnu se město rozezní folkovým festivalem Tovačovský portál.

Historie zámku

Na místě dnešního zámku stávala tvrz, která je poprvé zmíněna roku 1321 jako majetek krále Jana Lucemburského. Roku 1327 převzali panství Tovačovští z Cimburka, kteří patřili k významným moravským šlechtickým rodům, a drželi jej až do roku 1503. V letech 1359-1398 byl zástavním pánem Ctibor Tovačovský z Cimburka, který provedl rozsáhlou přestavbu ve stylu vrcholné gotiky. Jeho syn Ctibor změnil tovačovské sídlo na pozdně gotické s raně renesančními prvky a opevnil je valy s nárožními baštami. Za husitských válek se tovačovský hrad řadil k nejpřednějším baštám husitství na Moravě, a to díky Janu Tovačovskému z Cimburka, který se po boku kališníků zúčastnil řady bitev.

Koncem roku 1502 Tovačovští z Cimburka vymřeli po meči. V následujícím roce koupili Tovačov páni z Pernštejna, kteří se postarali o nejrazantnější proměnu jeho podoby za celou historii. Byli to především Vilém I., který Tovačov koupil a jeho syn Jan II. z Pernštejna, kteří z Tovarová učinili mohutnou raně renesanční pevnost, současně však splňující soudobé nároky na komfortní bydlení. V posilování obytné složky pokračoval v letech 1548-1561 i Janův syn Vojtěch a poté jeho dědic Vratislav.

Roku 1597 Tovačov koupil uherský šlechtic Štěpán Illésházy. Ten však následně Tovačov prodal hrabatům ze Salm-Neuburgu, která jej vlastnila až do roku 1715 a na zámku provedla stavební úpravy. Za třicetileté války zámek velmi utrpěl. Roku 1619 byl vydrancován a poté roku 1643 dobyt švédskou armádou generála Torstensona. Po rodině Salm-Neuburg se v držení Tovarová vystřídali Petřvaldští z Petřvaldu, Kuenburgové a Gutmannové. Poslední stavební úpravy na zámku provedli Gutmannové roku 1924. Po 2. světové válce přešel tovačovský zámek do rukou státu.

Provozní doba

duben-květen, září, říjen sobota, neděle (včetně svátků) 10:00 - 17:00
červen-srpen úterý-neděle (včetně svátků) 10:00 - 18:00

Slevy

Olomouc region card Zdarma

Adresa a kontakt


Cimburkova 2
751 01 Tovačov
  • V levém zámeckém křídle se nachází unikátní kopie schodiště Vídeňské opery. Za pozornost stojí také Rytířský a Sněmovní sál.
  • V zámku je umístěna stálá expozice prusko-rakouské bitvy u Tovačova z roku 1866 a výstava věnovaná osobnosti Ctibora Tovačovského z Cimburka. Nachází se zde i galerie obrazů akademického malíře Vlastimila Kozáka.
  • Vybrané prostory zámku je možné pronajmout k pořádání společenských či firemních akcí. Více informací na www.mojeconvention.eu