Zámek Konice a Muzeum řemesel Konicka


Nacházíte se:

Barokní zámek byl postaven v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem Glöckelem na objednávku opata kláštera Hradisko u Olomouce. Součástí zámeckého areálu je i horní zahrada s kašnou a dolní zahrada se sochou sv. Floriána. V těsné blízkosti zámku stojí kostel Narození Panny Marie, obě stavby jsou stavebně propojeny a společně tvoří nepřehlédnutelnou dominantu celého města.  

Na místě zámku původně stála středověká tvrz a nejznámější rod, který zde 220 let panoval, byl rod Pánů ze Švábenic (v sousedním kostele Narození Panny Marie jsou náhrobky některých členů rodu). V roce 1825 koupil zámek brněnský továrník Karel Příza a zámek sloužil jako rodinné sídlo až do roku 1945.

Pozornost návštěvníků zámku upoutá čtvercový dvůr s otevřenými patrovými arkádami, reprezentační schodiště s kamennou balustrádou a dále cenné fresky Stolování svaté rodiny ve velkém sále, kde se konají slavnostní obřady a také koncerty vážné hudby. V přízemí zámku naleznete také Muzeum řemesel Konicka a informační centrum. 

Muzeum řemesel Konicka

Seznámíte se zde s řadou řemesel, které mají na Konicku dlouholetou tradici, např. mlynářství, vahařství, kovářství, pivovarnictví, krejčovství a řada jiných. Najdete tu mimo jiné i řadu vzácných exponátů, jako dochovaný nejstarší věžní hodinový stroj na Konicku či zbraně z napoleonských válek. Muzeum se pyšní největší sbírkou sekyrek v České republice, která je zapsaná v Guinnessově knize rekordů. K vidění jsou všechny druhy sekyrek, které existují - od prvních předchůdců sekyrek z doby kamenné -  pěstních klínů, přes vikingskou sekyru, sekyry pro různá řemesla až po sekyru popravčí. Součástí sbírky je i největší sekyra v ČR, která se díky velikosti nevešla dovnitř a nachází se na venkovním prostranství před zámkem. 

Oblast kolem města Konice je označována jako Konicko a je součástí Hané.

Provozní doba

červen-srpen pondělí-pátek 09:00 - 16:00
červen-srpen sobota 09:00 - 17:00
červen-srpen neděle 14:00 - 17:00
leden-květen, září-prosinec pondělí-pátek 09:00 - 16:00

Slevy

Olomouc region card Zdarma