Zámek Čechy pod Kosířem


Nacházíte se:

Klasicistní zámek obklopený anglickým parkem o rozloze 21,5 hektaru je spjat se šlechtickým rodem Silva Tarouca. Přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1870. V zámeckých interiérech je organicky zakomponována největší sbírka jeho obrazů prezentovaná veřejnosti v ČR.  

Zámek se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel veřejnosti v dubnu 2016. Pro návštěvníky je připravena klasická zámecká expozice připomínající život posledních zámeckých pánů, doplněná o kolekci obrazů malíře Josefa Mánesa, která nemá v ČR obdoby. V netradiční výstavě otce a syna Svěrákových uvidíte exponáty z několika snímů, na kterých oba filmaři pracovali. Tmavomodrý svět připomíná několik modelů letadel, Kukyho pak auto v nadživotní velikosti a Obecnou školu lavice s tabulí i figurína učitele Igora Hnízda. Kormě filmových rekvizit mohou návštěvníci spatřit filmy o filmech, filmové plakáty, scénáře a nákresy k filmům. Návštěvníkům je nově k dispozici také kavárna a červená vyhlídková věž v zámeckém parku.

Historie zámku

Lichtenštejnové

Ve 14. století stále na místě dnešního zámku vodní gotická tvrz obklopená dvěma rybníky. Tvrz však v průběhu 15. století zanikla. Ve 2. polovině 16. století byla vybudována nová renesanční tvrz. V letech 1707-1716 tvrz vlastnila knížata z Lichtenštejnu a mezi lety 1708-1716 byl objekt na popud kněžny Marie Terezie z Lichtenštejna přestavěn na barokní čtyřkřídlý zámek s průčelím obráceným na jih.

Zámek v rukou Silva-Taroucců

V roce 1768 připadlo panství Čechy pod Kosířem do rukou Manuela Telez da Silva de Menezes e Castro hraběti Tarouca. Rod Silva-Tarouca pocházel z Kastilie a již několik staletí byli jeho příslušníci ve službách portugalského královského dvora. Manuel Silva-Tarouca (1696-1771) se stal zakladatelem moravské linie rodu a panství Čechy pod Kosířem spojil s nedalekými statky Krakovec a Drahanovice. Byl významným politikem habsburské monarchie, rádcem Marie Terezie a prezidentem Nejvyšší rady pro rakouské Nizozemí (dnešní Belgie).

Další příslušník rodu, František Josef I. Silva-Tarouca (1773-1835), se od roku 1809 plně věnoval zvelebování zadluženého panství a zámku. Ve 30. letech 19. století zahájil František Josef I. velkorysou přestavbu okolí zámku v přírodně krajinářský park v anglickém stylu.

Přestavba do dnešní podoby

Jeho nástupcem se stal syn Ervín Vilém (1816-1846), jehož zásluhou získal zámek v letech 1839-1846 svou současnou pozdně klasicistní podobu. Hlavní vstup byl přemístěn do západního křídla, k němuž byly přistavěny dvě věže, a vzniklo monumentální schodiště z hlavního sálu zámku přímo do parku. V jeho šířce vystupuje z průčelí rizalit s portály, jehož římsa nese balustrádu se čtveřicí alegorických soch - bohyně jara, umění, vědy a úrody. Ervínův mladší bratr Bedřich, kněz a horlivý buditel českého národa, se přátelil s předním českým malířem Josefem Mánesem.

Mecenáš umění

Rodového majetku se o Ervínově smrti ujal jeho bratr August Alexander (1818-1872), který proslul jako štědrý mecenáš umění a vědy a také jako organizátor čilého společenského života v Čechách. Byl rovněž příznivcem Josefa Mánesa, který v letech 1849-1871 zámek často navštěvoval. V tomto inspirativním prostředí čerpal náměty pro svou tvorbu a vytvořil zde přes stovku uměleckých prací (např. Líbánky na Hané, Ukolébavka, cyklus Život na panském sídle aj.). V letech 1852-1853 byla v sousedství zámku postavena pseudogotická oranžérie podle projektu předního českého architekta Vojtěcha Ignáce Ullmana, do jejíhož průčelí Josef Mánes navrhl umístění dekorativního trojlistu s erby. V roce 1854 nechal hrabě podle malířova návrhu vybudovat zámeckou kapli.

Augustův syn František Josef II. hrabě Silva-Tarouca (1858-1936) výrazně zasáhl do podoby zámeckého parku a za jeho působení došlo také k poslední výraznější změně exteriéru a interiéru zámku.

Posledním držitelem panství z rodu Silva-Tarouca se stal František Arnošt (1890-1943), syn Františka Josefa II. V roce 1949 byl zámek a celý majetek rodu vyvlastněn československým státem. V letech 1953-2005 byl na zámku zřízen dětský domov. Od roku 2008 je majitelem zámku a parku Olomoucký kraj, jeho správa byla svěřena Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

 

 

Provozní doba

duben, říjen sobota, neděle 09:00 - 16:00
květen-září úterý-neděle 09:00 - 17:00

Vstupné

Trasa A: Zámek
Informace o trase: Návštěvníci nahlédnou do interiérů jižního křídla zámku zařízeného ve stylu doby Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století a vyzdobeného díly Josefa Mánesa; doba prohlídky cca 45 minut; cena 110,-/80,-/300,- (plné, snížené, rodinné)

Trasa B: Park
Informace o trase: Komentovaná prohlídka parku a staveb, které se v něm nacházejí, včetně tzv. Červené věže; pouze za pěkného počasí; doba prohlídky cca 45 minut; cena 80,-/60,-/220,- (plné, snížené, rodinné)

Trasa C: Filmová expozice Jana a Zdeňka Svěrákových
Informace o trase: Samostatná prohlídka expozice zaměřené na dílo otce a syna Svěrákových (filmy: Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací, Tři bratři); doba prohlídky cca 45 minut; cena 60,-/40,-/160,- (plné, snížené, rodinné)

Natáčelo se zde

Paleta lásky

Paleta lásky

Snímek vychází z obsáhlé románové předlohy, ze které ale vybírá jen několik epizod.
Zámek Nekonečno

Zámek Nekonečno

Hlavním protagonistou je nadaný student průmyslovky, který se v pasťáku ocitl proto, že se vzbouřil proti autoritativnímu otci a jeho autem záměrně naboural.

Adresa a kontakt


798 58 Čechy pod Kosířem
Mánesova 1
  • V rozmezí let 1849-1871 na zámku často pobýval významný český malíř Josef Mánes, který zde vytvořil přes stovku uměleckých prací.
  • Zámecký park, rozkládající se na ploše 21,5 ha, patří mezi nejcennější romantické krajinářské realizace v ČR.
  • V prostorách oranžérie se nachází Levandulová kavárna, kde ochutnáte netradiční chuť levandule ve spojení s kávou, domácími dezerty nebo osvěžující limonádou. www.levandulovakavarna.cz
  • Vybrané prostory zámku je možné pronajmout k pořádání společenských či firemních akcí. Více informací na www.mojeconvention.eu