Vodní kasárna


Objekt byl vybudován v letech 1750-1752 v rámci výstavby systému obrany západní strany bastionové pevnosti Olomouc, jako poslední obranná linie, sloužící zároveň pro ubytování vojska.
Z důvodů obrany byly stěny prolomeny dělostřeleckými a pěchotními střílnami. Hliněná stropnice pak byla původně upravena postaveními pro kanóny. Při obléhání v roce 1758 byl objekt vodních kasáren částečně zničen. Po obnovení sloužil až do zrušení olomoucké pevnosti, kdy byl koncem 19. století proražen novým vstupem do města v místě dnešní Pavelčákovy ulice. Dnes objekt slouží jako sídlo kaváren a restaurací.