Terezská brána


Terezská brána je dílem Pierra Bechade de Rochepine. Brána má podobu triumfálního oblouku a po odbourání přilehlých hradeb stojí osamoceně.

Své jméno brána získala při příležitosti návštěvy Marie Terezie v Olomouci.

Po ztrátě Slezska roku 1742 se hranice habsburské monarchie výrazně posunula, proto bylo rozhodnuto nově opevnit Olomouc, která stála na cestě k hlavnímu městu Vídni. Součástí nového bastionového opevnění vybudovaného v letech 1745 až 1757 byla i jedna ze čtyř bran nazvaná Terezská. Své kvality pevnost osvědčila vzápětí po svém dokončení, když byla Olomouc v létě 1758 obležena pruskými vojsky.